201503.24
0

Τραπεζικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Υπολογίζεται ότι περίπου 65.000 Έλληνες έχουν λάβει δάνεια (στεγαστικά ή επιχειρηματικά) σε ελβετικό φράγκο κατά τα έτη 2006 – 2009 και έχουν πληγεί σοβαρά από την σταδιακή μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου που ξεκίνησε ήδη από το έτος 2008.

Οι ελληνικές τράπεζες προχωρούν παράνομα σε καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων, σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς της περιουσίας όσων δανειοληπτών αδυνατούν να καταβάλουν την αυξημένη δόση.

Η νομική προστασία των δανειοληπτών ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων είναι εφικτή, αποτελεσματική και πολυεπίπεδη, καθόσον εδράζεται τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ήδη από το έτος 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμοθέτησε ειδική Οδηγία.

Ενδεικτικά, οι δανειολήπτες με αγωγή τους στα ελληνικά Δικαστήρια, μπορούν να πετύχουν : (α) την ακυρότητα συγκεκριμένων όρων της υπογραφείσας δανειακής σύμβασης, (β) τον καθορισμό της πληρωτέας δόσης με βάση την ισοτιμία που εκταμιεύθηκε το εκάστοτε δανεισθέν ποσό καθώς και (γ) την αποζημίωσή τους σε χρήμα, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από την καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών.