201703.09
0

ΣτΕ : Δεν υπόκεινται σε φορολόγηση τα ακίνητα που αποκτώνται με έκτακτη χρησικτησία

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατη απόφασή του, έκρινε ότι δεν υπόκεινται σε φορολόγηση τα ακίνητα που αποκτώνται με έκτακτη χρησικτησία.