201704.06
0

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EL) για διαφορές που ανακύπτουν από διασυνοριακές αγορές αγαθών, μεταξύ καταναλωτών και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).