Δήλωση αποδοχής όρων χρήσης. Η πρόσβαση και η χρήση του διαδικτυακού τόπου δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης που υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Kαμία σχέση εντολής. Ούτε η λήψη πληροφοριών από το διαδικτυακό τόπο ούτε η χρήση αυτών δεν δημιουργεί σχέση πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολέα μεταξύ του χρήστη του διαδικτυακού τόπου και του δικηγορικού γραφείου «MAN&LAW Attorneys». Τέτοια σχέση πληρεξουσίου δικηγόρου και εντολέα εγκαθιδρύεται με το δικηγορικό γραφείο «MAN&LAW Attorneys» μόνο με την υπογραφή σχετικής εντολής ανάθεσης υπόθεσης από συγκεκριμένο εντολέα.

Ως αρχή, δεν αναλαμβάνουμε υποθέσεις υποψήφιου εντολέα, χωρίς πρώτα να ερευνήσουμε τη πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με εντολείς μας καθώς και χωρίς να λάβουμε υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο εντολέα, σχετική δεσμευτική δήλωση.

Καμία νομική συμβουλή. Ο διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για νομικά ζητήματα και νομοθετικές εξελίξεις. Τέτοιο πληροφοριακό υλικό αναρτάται με καλή πίστη και μόνο για ενημερωτικούς λόγους.

Παρά τη μέγιστη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την ακρίβεια του αναρτημένου πληροφοριακού υλικού, αυτό μπορεί να μη συμβαδίζει με τις πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις. Το αναρτημένο πληροφοριακό υλικό δεν προορίζεται και δεν πρέπει να εκληφθεί ούτε ως νομική συμβουλή για οποιοδήποτε ζήτημα ούτε ως προτροπή για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας ή συναλλαγής.

Καμία εγγύηση αποτελεσμάτων. Η όποια αναφορά σε επιτυχή αποτελέσματα του γραφείου μας στο διαδικτυακό τόπο, προορίζεται μόνο για να παρέχει πληροφορίες στο κοινό για το πεδίο άσκησης και την εμπειρία των δικηγόρων μας. Τέτοιες αναφορές δεν λειτουργούν ως δήλωση εγγύησης ή υπόσχεση ότι τα ίδια ή παρόμοια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν σε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε. Η επιτυχής έκβαση μιας υπόθεσης εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες και δεν μπορεί να προδιαγραφεί εκ των προτέρων, χωρίς ειδικότερη γνώση των στοιχείων της υπόθεσης.

Καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα. Αν και ο διαδικτυακός τόπος προστατεύεται με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, δεν εγγυόμαστε την - άνευ τεχνικών προβλημάτων - λειτουργία του. Επιπλέον, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ιούς και τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ένεκα της επίσκεψής τους στο διαδικτυακό τόπο.

Αναφορές σε ιστοσελίδες τρίτων. Ο διαδικτυακός τόπος αναφέρεται σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το διαδικτυακό τόπο ούτε τελούν υπό τον έλεγχο του γραφείου «MAN&LAW Attorneys», και ως εκ τούτου το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτών ούτε για τη λειτουργία τους.

Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία.Τα εμπορικά σήματα «MAN & LAW ATTORNEYS», «MAN & LAW», «MAN & LAW ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ», οι πληροφορίες και το αναρτημένο υλικό στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία του δικηγορικού γραφείου «ΜΑΝ &LAW».

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου δεν δύνανται να αναδημοσιεύσουν, διανείμουν, αναπαράγουν, μεταδώσουν,τροποποιήσουν, αποθηκεύσουν και χρησιμοποιήσουν τα άνω εμπορικά σήματα καθώς και το αναρτημένο υλικό, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το δικηγορικό γραφείο «ΜΑΝ &LAW Attorneys» τηρεί απαρέγκλιτα και όσον αφορά στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού τόπου,σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ίσως συλλέξουμε ή/και επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας, αυστηρά και μόνο για την παροχή των νομικών υπηρεσιών μας προς αυτούς. Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα των εντολέων μας με τρίτους.

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί "cookies" για την φυλλομέτρηση των σελίδων του. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί ή/και να διαγράψει τα cookies τα οποία τυχόν έχουν  αποθηκευτεί στον υπολογιστή του, ακουλουθώντας τις οδηγίες για το "απόρρητο" που όλοι οι πλοηγοί των χρηστών διαθέτουν (ενδεικτικά, Chrome, Safari, Internet Explorer) .

Κάθε δυνατό και πρόσφορο, τεχνικό μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ήδη σε εφαρμογή.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διευκρινίσεις ή/και τη διαγραφή οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου πιθανόν να σχετίζεται με εσάς. Προς τούτο, παρακαλώ, αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση : info@manandlaw.com. Η διαγραφή αυτή λαμβάνει χώρα αυθημερόν.

Eαν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας, μπορείτε να ζητήσετε την επανεξέταση του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην εξής διεύθυνση: www.dpa.gr.

Υπεύθυνος για το διαδικτυακό τόπο, δικηγόρος. Ο δικηγόρος Αθηνών, Μανόλης Φέλλιος επιμελείται του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.