201902.26
0

Η γεύση ως δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ;

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η γεύση ενός τροφίμου δεν μπορεί να προστατευτεί νομικά, ως πνευματικό δικαίωμα, καθόσον αυτή δεν μπορεί «να προσδιοριστεί με ακρίβεια και αντικειμενικότητα».

201901.10
0

Δικαστική απαγόρευση μίσθωσης airbnb

Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απαγόρευσε τη βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικής κατοικίας, μέσω της πλατφόρμας Airbnb, εξαιτίας της παραβίασης του κανονισμού λειτουργίας του συγκροτήματος που βρισκόταν η κατοικία.

201812.05
0

Μέτρα δέουσας επιμέλειας από εμπορικές επιχειρήσεις

Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους, θα πρέπει να εφαρμόζουν βάσει πρόσφατης νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, οι εμπορικές επιχειρήσεις, ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις : (α) Προτού συνάψουν επιχειρηματικές σχέσεις, (β) προτού διενεργήσουν περιστασιακή συναλλαγή, με μετρητά αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, (γ) προτού διενεργήσουν περιστασιακή συναλλαγή αξίας τουλάχιστον 15.000 ευρώ, είτε η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται…

201811.02
0

Κανονισμός Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ

Από 1η/10/2018, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ που καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στου παρόχους, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα : • Μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια στους συμβατικούς όρους. • Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία της σύμβασης. • Υποχρεωτική ενημέρωση στον συνδρομητή για την υπέρβαση του…