201503.18
0

Φορολογικό Δίκαιο – Θέματα Αιχμής

Συμμετείχαμε στην επιστημονική συνάντηση της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «Φορολογικό Δίκαιο – Θέματα Αιχμής».