202008.31
0

φορολογία χρηματικών παροχών από γονείς σε τέκνα

Με πρόσφατη, νομοθετική ρύθμιση επήλθε σημαντική μεταβολή στη φορολόγηση χρηματικών ποσών που δίνονται από γονείς σε τέκνα, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα πρώτα 150.000 ευρώ της γονικής παροχής είναι αφορολόγητα, ενώ τα επόμενα 150.000 ευρώ, φορολογούνται με 1%.