201802.21
0

Επιχειρηματικό Συνέδριο του ΣΕΒ «Οδηγός Ανάπτυξης των Μεσαίων και μικρών Επιχειρήσεων»

Συμμετείχαμε στο Επιχειρηματικό Συνέδριο του ΣΕΒ με θέμα :«Οδηγός Ανάπτυξης των Μεσαίων και μικρών Επιχειρήσεων».