202008.31
0

φορολογία χρηματικών παροχών από γονείς σε τέκνα

Με πρόσφατη, νομοθετική ρύθμιση επήλθε σημαντική μεταβολή στη φορολόγηση χρηματικών ποσών που δίνονται από γονείς σε τέκνα, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα πρώτα 150.000 ευρώ της γονικής παροχής είναι αφορολόγητα, ενώ τα επόμενα 150.000 ευρώ, φορολογούνται με 1%.

202007.31
0

Kατασχεση κοινού τραπεζικού λογαριασμού

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων, οι τράπεζες δεν μπορούν να κατάσχουν διαθέσιμα κοινού τραπεζικού λογαριασμού, για απαιτήσεις που εκείνες διατηρούν κατά ενός συνδικαιούχου του λογαριασμού, όταν γνωρίζουν ή μπορούν να γνωρίζουν ότι τα διαθέσιμα στον κοινό λογαριασμό τροφοδοτούνται κατά 100% από τον άλλο συνδικαιούχο.

202005.02
0

Ευθύνη εργοδότη για εργασιακό άγχος υπαλλήλου

Σύμφωνα με τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ο εργοδότης οφείλει να καθορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, ιδίως για την εξάλειψη στρεσογόνων καταστάσεων, εφόσον γνωρίζει (ή από δική του υπαιτιότητα αγνοεί) την κατάσταση έντονου εργασιακού άγχους στην οποία έχει επέλθει ο εργαζόμενος και η οποία επιδρά εμφανώς στην υγεία…

202004.28
0

Ίδρυση φαρμακείου από μη φαρμακοποιό

Με δυο αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι η δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου από μη φαρμακοποιό, ο οποίος υποχρεούται σε σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης για τον σκοπό αυτόν, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, εφόσον επιστημονικός υπεύθυνος του φαρμακείου παραμένει φαρμακοποιός, που συμμετέχει υποχρεωτικά, με ποσοστό τουλάχιστον 33%, στην ΕΠΕ.