202401.31
0

Τέσσερις τρόποι νομικής προστασίας ενός σήματος

✓ Με ανακοπή, o κάτοχος του σήματος μπορεί να ζητήσει την ακύρωση του σήματος του προσβολέα. ✓ Με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να ζητήσει από το προσβολέα να παύσει άμεσα την χρήση του προσβαλλόμενου σήματος και ταυτόχρονα να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του στο μέλλον. ✓ Με αγωγή, μπορεί να υποχρεώσει το προσβολέα σε χρηματική…