202005.02
0

Ευθύνη εργοδότη για εργασιακό άγχος υπαλλήλου

Σύμφωνα με τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ο εργοδότης οφείλει να καθορίζει και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, ιδίως για την εξάλειψη στρεσογόνων καταστάσεων, εφόσον γνωρίζει (ή από δική του υπαιτιότητα αγνοεί) την κατάσταση έντονου εργασιακού άγχους στην οποία έχει επέλθει ο εργαζόμενος και η οποία επιδρά εμφανώς στην υγεία…