202004.28
0

Ίδρυση φαρμακείου από μη φαρμακοποιό

Με δυο αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι η δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείου από μη φαρμακοποιό, ο οποίος υποχρεούται σε σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης για τον σκοπό αυτόν, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, εφόσον επιστημονικός υπεύθυνος του φαρμακείου παραμένει φαρμακοποιός, που συμμετέχει υποχρεωτικά, με ποσοστό τουλάχιστον 33%, στην ΕΠΕ.