202003.20
0

Ευθύνη προσωρινής διοίκησης εταιρειών για ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

Τα ελληνικά δικαστήρια προσφάτως έκριναν ότι για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ., δεν ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα τα πρόσωπα που διορίζονται στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας, βάσει δικαστικής απόφασης του άρθρου 69 του Α.Κ