201912.06
0

Αλλαγές στο πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας

Με πρόσφατη εθνική νομοθετική παρέμβαση, άδεια διαμονής σε μη Ευρωπαίους πολίτες (Golden Visa) χορηγείται πλέον και στις ακόλουθες επενδύσεις : α) Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστον 400.00 ευρώ σε εταιρεία που έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα. β) Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστον 400.00 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας. γ) Αγορά ομολόγων του…