201906.30
0

Καταβολή αποδοχών και αποζημίωσης απόλυσης σε εργαζόμενους, μέσω λογαριασμού πληρωμών

Με Υπουργική Απόφαση είναι υποχρεωτική η καταβολή από τους εργοδότες, των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.