201905.29
0

Πενταετής παραγραφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Προσφάτως, το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε ότι η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή φόρου εισοδήματος σε φυσικά πρόσωπα είναι πενταετής. Η παράταση της παραγραφής – πέραν της πενταετίας – που προβλεπόταν στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του ν.3888/2010, κρίθηκε αντισυνταγματική.