201904.30
0

Δικαίωμα υπαναχώρησης Ευρωπαίων καταναλωτών σε αγορές μέσω διαδικτύου

Προσφάτως, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση αγοράς ενός προϊόντος μέσω του διαδικτύου, ακόμα και στην περίπτωση που το προστατευτικό περιτύλιγμα του προϊόντος αφαιρέθηκε, μετά την παράδοσή του στον καταναλωτή.