201902.26
0

Η γεύση ως δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ;

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η γεύση ενός τροφίμου δεν μπορεί να προστατευτεί νομικά, ως πνευματικό δικαίωμα, καθόσον αυτή δεν μπορεί «να προσδιοριστεί με ακρίβεια και αντικειμενικότητα».