201901.10
0

Δικαστική απαγόρευση μίσθωσης airbnb

Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απαγόρευσε τη βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικής κατοικίας, μέσω της πλατφόρμας Airbnb, εξαιτίας της παραβίασης του κανονισμού λειτουργίας του συγκροτήματος που βρισκόταν η κατοικία.