201812.05
0

Μέτρα δέουσας επιμέλειας από εμπορικές επιχειρήσεις

Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους, θα πρέπει να εφαρμόζουν βάσει πρόσφατης νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, οι εμπορικές επιχειρήσεις, ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις : (α) Προτού συνάψουν επιχειρηματικές σχέσεις, (β) προτού διενεργήσουν περιστασιακή συναλλαγή, με μετρητά αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, (γ) προτού διενεργήσουν περιστασιακή συναλλαγή αξίας τουλάχιστον 15.000 ευρώ, είτε η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται…