201811.02
0

Κανονισμός Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ

Από 1η/10/2018, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ που καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στου παρόχους, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα : • Μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια στους συμβατικούς όρους. • Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία της σύμβασης. • Υποχρεωτική ενημέρωση στον συνδρομητή για την υπέρβαση του…