201809.19
0

Μητρώο ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει θέσει σε λειτουργία στον ιστότοπο www.aade.gr : (α) το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και (β) Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε ειδική ημερολογιακή φόρμα (calendar), με δυνατότητα αναλυτικής επισκόπησης των δηλώσεων.