201806.10
0

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Με τον νέο Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων εισάγεται, μεταξύ άλλων, ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ο διορισμός του οποίου είναι υποχρεωτικός μόνο για ορισμένες κατηγορίες υπεύθυνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία. Ο ΥΠΔ μπορεί να τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον υπεύθυνο ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, ή να παρέχει συμβουλευτικές…