201803.29
0

Ατομική φορολογική δήλωση συζύγων

Με πρόσφατη απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση των συζύγων να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Έτσι, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι υποχρεωμένη να δέχεται τις ατομικές φορολογικές δηλώσεις των συζύγων που επιθυμούν να τις υποβάλλουν χωριστά. Ωστόσο, η δυνατότητα κοινής φορολογικής δήλωσης συνεχίζει να υφίσταται ως δυνατότητα για συζύγους