201712.29
0

Συναινετικά διαζύγια σε συμβολαιογράφο

Με πρόσφατο νόμο, οι σύζυγοι µπορούν να λύσουν το γάµο τους και µε έγγραφη συµφωνία. Η έγγραφη συµφωνία για τη λύση του γάµου, καθώς και το έγγραφο συµφωνητικό που αφορά στην επιµέλεια, στην επικοινωνία και στη διατροφή των ανήλικων τέκνων, υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους µαζί µε τα ειδικά πληρεξούσια σε συµβολαιογράφο. Ο συµβολαιογράφος αµέσως…