201711.15
0

Κύρωση Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ – FATCA

Mε πρόσφατο ελληνικό νόμο, κυρώθηκε η Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για την αμοιβαία, αυτόματη και σε ετήσια βάση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δυο χωρών, αναφορικά με: (α) χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που Έλληνες φορολογικοί κάτοικοι διατηρούν σε αμερικάνικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. (β) χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που Αμερικάνοι φορολογικοί κάτοικοι διατηρούν σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.