201709.15
0

Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένου

Βάσει πρόσφατης νομοθέτησης, συνιστά καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου, η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.