201708.08
0

Τροποποιήσεις στον νόμο περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Με πρόσφατο νόμο, έλαβαν χώρα σημαντικές τροποποιήσεις στον Ν.2121/1993 περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής : (α) Προβλέπεται πλέον σύστημα ειδοποίησης και απόσυρσης συγκεκριμένου περιεχομένου από καταγγελλόμενη ιστοσελίδα, εφόσον το περιεχόμενο αυτό προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα τρίτου. (β) Επιτρέπεται πλέον η άρση του απορρήτου για τη…