201705.30
0

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

Mε πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θεσπίστηκε ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα – ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.

201705.20
0

Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εταιρική φοροαποφυγή

Το Συμβούλιο της ΕΕ πρόσφατα εξέδωσε οδηγία που απαγορεύει στις πολυεθνικές εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις διαφορές στο φορολογικό καθεστώς μεταξύ δύο ή περισσότερων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας προκειμένου να μειώσουν τις συνολικές φορολογικές τους υποχρεώσεις.