201704.28
0

Μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Tο Υπουργείο Εργασίας προτίθεται να συγκροτήσει άμεσα, υπηρεσία για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει : (α) Νέο πίνακα προστίμων, (β) παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη δήλωση των εργαζομένων, (γ) δημιουργία «λευκής» λίστας για τις μη παραβατικές επιχειρήσεις – εργοδότες, (δ) αυξημένη ευθύνη του αναδόχου δημοσίων έργων για τη παραβίαση…

201704.17
0

Μέτρα κατά της πλασματικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες

To Υπουργείο Οικονομικών σύντομα θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της πλασματικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε όμορες χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (π.χ. Βουλγαρία).

201704.06
0

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EL) για διαφορές που ανακύπτουν από διασυνοριακές αγορές αγαθών, μεταξύ καταναλωτών και ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).