201703.02
0

Νομοσχέδιο για την εξωδικαστική ρύθμιση «κόκκινων» δανείων

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο για την εξωδικαστική ρύθμιση των «κόκκινων» οφειλών ιδιωτών. Βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου είναι τα εξής : Α) Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Δεν μπορούν να υπαχθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Β) Εφόσον συναινέσει το…