201703.31
0

Κώδικας Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Στον Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο που νομοθετήθηκε πρόσφατα, ορίζονται οι γενικές αρχές και οι κανόνες δεοντολογίας που οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shops προϊόντων και υπηρεσιών) πρέπει να τηρούν απέναντι στον καταναλωτή.Ο εν λόγω Κώδικας εφαρμόζεται σε συναλλαγές που συνάπτονται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, μεταξύ καταναλωτή και επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (Β2C), έναντι αμοιβής. Eνδεικτικά, στον…

201703.19
0

Αντισυνταγματική η παράταση παραγραφής φορολογικών αξιώσεων

Το Β τμήμα του ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές  τις διατάξεις των νόμων 3513/2005, 367/2008, 3790/2009 και 3842/2010 που παρέτειναν τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων. Οριστική κρίση επί του θέματος θα υπάρξει από την Ολομέλεια του ΣτΕ.