201605.20
0

Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Μεταφορών : «Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την χρήση ΕΣΜ: Δυνατότητες και προοπτικές»

Συμμετείχαμε στην συνάντηση εργασίας «Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την χρήση ΕΣΜ: Δυνατότητες και Προοπτικές» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους.