201509.16
0

Συμμετοχή του γραφείου μας στο ετήσιο συνέδριο της διεθνούς οργάνωσης δικηγόρων «AIJA» στο Λονδίνο (1-5 Σεπτεμβρίου)

Συμμετείχαμε στο ετήσιο συνέδριο της διεθνούς οργάνωσης δικηγόρων «AIJA» που έλαβε χώρα στο Λονδίνο κατά το χρονικό διάστημα από 1-5 Σεπτεμβρίου 2015.