201508.20
0

Προστασία κύριας κατοικίας – Τροποποίηση του Νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα δημοσιευτεί σύντομα, θα καθοριστούν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να προστατευτεί η κυρία κατοικία, ιδίως ως προς την αντικειμενική αξία του ακινήτου το ύψος του συνόλου των οφειλών κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κατάθεσης της…