201507.01
0

Συμβάσεις της ΑΕ με μέλη του ΔΣ

To Εφετείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του έκρινε ότι: Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια και πιστώσεις της ανώνυμης εταιρείας προς τα μέλη του ΔΣ, ανεξαρτήτως αν έχουν συναφθεί με ευνοϊκούς ή εξασφαλιστικούς όρους για την ΑΕ (με επιτόκιο ευνοϊκό ή με εμπράγματη ασφάλιση). Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει ποινή φυλάκισης ή/και χρηματική ποινή…