201505.14
0

Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις

Τo Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε ότι το μέτρο της δεσμεύσεως των τραπεζικών λογαριασμών και οιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου – από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) – προσώπου, προτού βεβαιωθεί κάποια φορολογική παράβαση, αν και προβλέπεται νομοθετικά, εν τούτοις (το μέτρο αυτό) συνεπάγεται σοβαρό και νομικά ανεπίτρεπτο περιορισμό των περιουσιακών δικαιωμάτων του…