201502.20
0

Ελληνικές Τράπεζες και FATCA

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ελληνικές τράπεζες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο καθεστώς της FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ζητούν από τους καταθέτες τους – υπηκόους των ΗΠΑ, να συμπληρώσουν συγκεκριμένο έντυπο, το οποίο κατόπιν γνωστοποιούν στο IRS. Οι πληροφορίες που ζητούνται αφορούν, μεταξύ άλλων, στα διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπηκόων των ΗΠΑ. Οι…